Kwas siarkowy – H2SO4

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy (łac. acidum sulfuricum) – nieorganiczny związek chemiczny włączany do grupy tlenowych kwasów siarki.

Stanowi jeden z najsilniejszych kwasów, dlatego określany jest jako superkwas. Określany także jako „krew przemysłu chemicznego”, ponieważ jest kluczowym składnikiem wielu syntez odbywających się w różnych gałęziach gospodarki.

Powszechnie używany jest między innymi do produkcji barwników, tworzyw sztucznych, nawozów sztucznych, środków wybuchowych. Traktowany jest także jako środek o właściwościach oczyszczających i ekstrakcyjnych. Jest często używanym odczynnikiem laboratoryjnym.

Kwas siarkowy używany jest między innymi w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, górniczo-hutniczym. Również stosują go farmaceutyka, laboratoria analityczne.

Nasza firma Kompania Wielkopolska może zaoferować Państwu dostęp do najwyższej jakości kwasu siarkowego od sprawdzonych dostawców. Dostawy prowadzimy na terenie całego kraju. Gwarantujemy sprawdzoną jakość naszych produktów chemicznych, czego potwierdzeniem są wydawane przez nas certyfikaty!

Kwas siarkowy jest mocnym - silnie żrącym kwasem

Używany jest też do oczyszczania olejów, nafty, parafiny i do osuszania gazów. Stosuje się go do produkcji środków piorących, leków oraz jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych.

Charakterystyka

Wzór sumaryczny: H2SO4
Inne nazwy: kwas siarkowy (VI), dihydroksydodioksydosiarka, diwodoro(tetraoksydosiarczan), witriol
Rozpuszczalność: w wodzie i w innych rozpuszczalnikach, również w etanolu
Numer CAS: 7664-93-9

Właściwości

Kwas siarkowy jest substancją gęstą, oleistą, o ciężkości większej niż woda. Ma postać cieczy od barwy bezbarwnej do brązowej. Posiada duszący, nieprzyjemny zapach. Wykazuje silne właściwości higroskopijne – pochłania wilgoć ze swojego otoczenia, a także z innych związków.

Kwas siarkowy jest substancją silnie drażniącą i żrącą, dlatego też konieczne jest zachowanie wysokiej ostrożności podczas jego używania i stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, aby zabezpieczyć się przed jego silnym działaniem. Może powodować poważne oparzenia.

Kwas siarkowy miesza się z wodą. Podczas połączenia pojawiają się duże ilości ciepła. Przy mieszaniu kwasu i wody należy pamiętać o dodawaniu kwasu do wody, a nie w odwrotnej kolejności.

Produkcja

Produkcja kwasu siarkowego odbywa się najczęściej metodą kontaktową. Dzieli się ona na trzy etapy produkcji, a mianowicie na:

• otrzymywanie SO2 (dwutlenku siarki)
• utlenianie SO2 do SO3 (tritlenku siarki) z wykorzystaniem katalizatora
• absorpcję (wnikanie) SO3 w oleum oraz w stężonym kwasie siarkowym

Produkcja dwutlenku siarki polega spalaniu siarki lub siarkowodoru bądź też na prażeniu siarczków lub siarczanów.

Zastosowanie

Kwas siarkowy jest bardzo ważną substancją chemiczną, która używana jest w wielu dziedzinach przemysłu.

Stosowany jest on między innymi jako odczynnik chemiczny, środek o właściwościach oczyszczających i ekstrakcyjnych, półprodukt do wytwarzania innego rodzaju środków chemicznych.

Ze względu na swoje szerokie zastosowanie kwas siarkowy wykorzystywany jest w różnych gałęziach gospodarki – bezpośrednio oraz pośrednio.

Magazynowanie

Kwas siarkowy wymaga przestrzegania zasad właściwego magazynowania.

Powinien być on przechowywany w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od promieni słonecznych.

Branża chemiczna

Kwas siarkowy jest najczęściej używany w branży chemicznej. Wykorzystywany jest on między innymi do produkcji nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych w formie włókien, materiałów wybuchowych, barwników. Stosowany jest jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych używanych w różnego rodzaju pojazdach, jako element awaryjnego zasilania budynków. Umożliwia skuteczne oczyszczanie innych substancji chemicznych, w tym między innymi olejów, nafty, parafiny. Używany jest do osuszania gazów. Także znalazł on zastosowanie podczas produkcji środków piorących, na przykład proszków do prania.

Branża laboratoryjna

Kwas siarkowy jest popularnie stosowanym odczynnikiem laboratoryjnym używanym podczas różnych procesów. Wykorzystywany jest zwłaszcza w syntezie organicznej do sulfonowania (podstawienia do związku chemicznego grupy sulfonowej) oraz podczas nitrowania (wymiany atomu wodoru na grupę nitrową).

Branża farmaceutyczna

Wykorzystywany jest jako składnik podczas produkcji różnych substancji leczniczych.

Branża górniczo-hutnicza

Używany jest do ekstrahowania oraz przetwarzania minerałów oraz rud.

Branża metalurgiczna

Stosowany jest podczas obróbki, oczyszczania oraz trawienia metali.

Kompania Wielkopolska – kwas siarkowy najwyższej jakości!

Kompania Wielkopolska to sprawdzony dostawca surowców chemicznych – w naszym asortymencie znalazł się również kwas siarkowy wysokiej jakości!

Wszystkim z naszych klientów możemy zaoferować kompleksową, rzetelną, fachową obsługę, która obejmuje doradztwo oraz dostawę substancji chemicznych na terenie całego kraju. Dysponujemy własnym zapleczem transportowym. Zajmujemy się również świadczeniem usług konfekcjonowania – rozlewania substancji do mniejszych pojemników.

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zachęcamy do rozpoczęcia współpracy z naszą firmą Kompania Wielkopolska!

Sprawdź naszą pełną ofertę

SKLEP