Alkohol izopropylowy, czyli izopropanol – rozpuszczalnik, środek czyszczący

SKLEP